Diagnostyka

Dlaczego diagnostyka jest dla nas taka ważna?

Z tego powodu, że:

 • wybór leczenia jest uzależniony od postawienia odpowiedniej diagnozy,
 • czasem Twoje odczucia mogą nie być na tyle precyzyjne, by móc określić, co dokładnie Ci dolega,
 • dzięki szczegółowej diagnozie możemy sprecyzować, co jest przyczyną Twojego problemu, uniknąć intuicyjnych pomyłek oraz skrócić czas trwania leczenia.

Jak pracujemy?

Na pierwszej wizycie:

 • przeprowadzamy wywiad ogólnomedyczny, następie stomatologiczny,
 • wykonujemy badanie funkcji stawów skroniowo-żuchwowych,
 • przeprowadzamy badanie stanu przyzębia, błony śluzowej i zębów, 
 • wykonujemy zdjęcie rentgenowskie pantomograficzne (widoczna całość uzębienia). 

Gdy jest potrzeba dokładniejszego sprecyzowania przypadku chorobowego, mamy możliwość wykonania:

 • zdjęcia pantomograficznego,
 • zdjęć zębów RVG (pojedynczego zęba),
 • tomografii komputerowej 3D,
 • konsultacji z naszymi specjalistami z różnych dziedzin.